Kamaránkról

Kamaránk jogelődje, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a II. világháború után, az 50-es évek elején jött létre, és illetékességi területe a korábban kialakított Pest megye, mely a korábbi Pest-Pilis-Solt Vármegye csökkentett része volt, a déli települések átkerültek az újonnan kialakított Bács-Kiskun megyéhez.

Kamaránk korábban tíz nagyobb Pest megyei település ügyvédségét fogta össze és látta el érdekképviseletüket, valamint végrehajtotta a jogszabályok által meghatározott egyéb feladatokat.

A járási ügyvédi munkaközösségek száma igazodott a járásbíróságokhoz, és ez a rendszer fennállt egészen az Ügyvédi törvény azon módosításáig, mely az ügyvédi tevékenység folytatását, annak feltételeit jelentősen megkönnyítette, létrehozta a szabad ügyvédkedés lehetőségét, és ezzel a korábbi kötöttségek megszűntek.

A taglétszámunk ugrásszerűen emelkedett, jelenleg – és ez a 2023. szeptember 1-jei adat – az aktív ügyvédek száma 629 fő, az aktív alkalmazott ügyvédek száma: 20 fő, az aktív kamarai jogtanácsosok száma 117 fő, az aktív ügyvédjelöltek száma 51 fő, az aktív jogi előadók száma 15 fő és az aktív ügyvédasszisztensek száma 5 fő.

A jogszabályváltozások egyre fokozódó mértékben újabb és újabb feladatokat telepítettek a területi ügyvédi kamarákra, melyek maradéktalan végrehajtása és az infláció egyre magasabb összegű költségvetéssel való gazdálkodást követel meg.

A Pest Vármegyei Ügyvédi Kamara 2022. évi bevétele 101.346.937 Ft, kiadása 100.028.415.- Ft volt. Munkánkat 3 főállású adminisztrátor dolgozó segíti, valamint választott tisztségviselők irányítják és ellenőrzik a kamarai funkciók teljesítését.

Dr. Szilágyi János
a Pest Vármegyei Ügyvédi Kamara elnöke